Tradiční tesařské sekery

pobíječka, hlavatka, dlátovka, teslice a různé druhy širočin                                                                                                              širočiny pro osekávání kulatiny na trámy vysokou i nízkou prací nebo jednoruční širočiny pro  sekání spojů


 

Práce v hospodářství

vše pro zahradu, sad a vinici. Nářadí pro kameníky, zedníky, ale i řezníky a podkováře.

Práce v lese

především sekery a nářadí pro manipulaci s kulatinou, klíny, háky a nářadí pro pěstební zásahy ve školkách